Sandbakken Design avvikler og Dialecta Kommunikasjon viderefører

Kjære kunde

Sandbakken Design avvikler driften 1. november 2021. Fredrik Sandbakken har startet hos Sparebank 1 Gudbrandsdal og Thomas Holten Enstad starter i 100% stilling hos NORD Universitet i Bodø.

Sandbakken Design har fra 1. november 2021 inngått avtale med Dialecta Kommunikasjon AS om drift og videreføring av digitale tjenester for alle våre kunder. Dialecta vil videreføre drift av webhotell, mail, DNS, nettbutikker, innholdsproduksjon, rådgivning og markedsføring på Facebook slik som vi i Sandbakken har samarbeidet med dere om tidligere. Overgangen fra Sandbakken Design til Dialecta vil skje sømløst. Du som kunde vil merke lite eller ingenting til overgangen.

Dialecta har kontorer på Vinstra, Lillehammer og Gjøvik. Selskapet omsetter for ca 17 millioner og har i dag 13 ansatte og leverer bl.a følgende tjenester:

  • Drift av digitale løsninger
  • Design og utvikling av websider og nettbutikker
  • Google Ads – SEO – Facebook – Instagram
 

Kontaktpersoner hos Dialecta:

Stian Næprud for spørsmål ang drift og utvikling – stian@dialecta.no, tlf 954 04 038

Petter Haneborg kan kontaktes for spørsmål om websider og digital markedsføring – petter@dialecta.no, tlf 901 08 875

For andre spørsmål eller kommentarer kontakt daglig leder Magne Myrtrøen – magne@dialecta.no, tlf 958 23 117

Vi takker for samarbeidet og tilliten dere har gitt oss. Samtidig er vi sikre på at Dialecta er en samarbeidspartner som vil ivareta deg som kunde på en svært god måte også i fremtiden.

Med vennlig hilsen
Fredrik & Thomas