Logodesign

En logo er signaturen til selskapet. En fin balansegang og gjennomført bruk av farge, font og komposisjon gir kunden et godt inntrykk av bedriften – helt fra starten av. Logoen skal kunne forklare hva bedriften gjør på en smart og enkel måte.

Sett krav

En logo skal kunne brukes i etableringens fulle levetid og bør ikke i større grad endres. Velg designer med omhud og sett krav til logoens oppgave.

”En god logo skal presentere bedriften på en smart og effektiv måte.”